„Българският миграционен парадокс – позитивна интеграция и негативен политически дискурс” – издание на Каритас България

„Каритас България“ публикува изданието „Българският миграционен парадокс – позитивна интеграция и негативен политически дискурс”, имащо за цел да допринесе за повишаване на информираността по темата „Миграция и развитие“.

Докладът съдържа анализ на настоящата ситуация, политики и дебати в България, свързани с миграцията и развитието и взаимовръзката между тях. Той описва националния миграционен контекст и подчертава ключовия принос на съвременната миграция, имигрантите и емигрантите за икономиката, обществото, пазара на труда и културата.

Целият доклад може да бъде прочетен тук.