ВАЖНО! Информационни материали за предпазване от COVID на английски, арабски, пащу, дари и фарси.

Информационни материали на английски:

1. Симптоми на COVID (Изтегляне на брошурата в PDF )

2.Спиране на разпространението (Изтегляне на брoшурата в PDF)

3.Rеспираторни вируси, включително COVID-19: методи за откриване, профилактика, реакция и контрол

4.Съвети за обществото и разбване на митове

4. Информационни брошури на английски, арабски, фарси, дари и пащу: