Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“

На 6 декември Българският съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Мулти Култи Колектив организираха Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“. Целта на събитието беше да бъдат споделени идеи за визията за интеграция на бежанците, продължаване  изграждането на коалиции за подкрепа на интеграция на бежанците в България и насърчаване интеркултурното общуване в мултикултурна среда.

Експерти от международни организации, държавни органи, публични институции, общини и НПО участваха в събитието.

Главни говорители на събитието бяха председателят на Български съвет за бежанци и мигранти – Кина Събева, представителят на ВКБООН в България – Матайс льо Рут и председателят на Мулти Култи Колектив – Бистра Иванова. Специален гост на събитието беше палестинският поет Хайри Хамдан.