Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) поддържа този уебсайт за повишаване на професионалния и публичен достъп до информация за интеграция на лицата, получили международна закрила в България. Нашата цел е да поддържаме тази информация навременна и точна. Ще коригираме евентуално допуснати грешки, ако ни бъде обърнато внимание.

Въпреки това, БСБМ не поема и не носи отговорност по отношение на информацията публикувана на тази платформа.

Тази информация е:

• само от общ информативен характер;

• не непременно изчерпателна, всеобхватна, точна или актуална;

•  свързана понякога с външни сайтове, върху които БСБМ няма контрол и за които БСБМ не поема отговорност.

Не може да се гарантира, че документ, който е на разположение онлайн, възпроизвежда точно официално приет текст.

Нашата цел е да минимизираме проблеми, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация публикувани на платформата може да са били създадени или структурирани във файлове или формати, които не са без грешки.  БСБМ не може да гарантира, че услугата няма да бъде прекъсната или засегната по друг начин от подобни проблеми.  БСБМ не поема никаква отговорност по отношение на такива проблеми, възникнали в резултат на използването на този сайт или свързаните с него външни сайтове.

Информацията, предостaвена от платформата се разпространява единствено с информативна цел и Българският съвет за бежанци и мигранти не носи отговорност, както  за нея, така и за други сведения и данни разпространявани чрез платформата.

Актуалността на информацията разпространявана чрез платформата не може да бъде гарантирана.