Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти

Мулти култи колектив в партньорство с Български съвет за бежанци и мигранти и Представителството на ВКБООН в България стартира програма за студентски стажове в подкрепа на бежанци и мигранти. Стажовете ще се проведат в периода 1 март и 30 април в пет неправителствени организации:

 • Български Червен кръст
 • Каритас София
 • Съвет  на жените бежанки в България
 • ФАР – Фондация за достъп до права
 • Център за правна помощ „Глас в България“

Стажовете се провеждат в продължение на минимум 2 (за всички НПО освен Каритас София) или 3 месеца (само за Каритас София) между 1 март и 30 април или 1 март и 31 май 2021 г.

Дейностите могат да се провеждат както в офисите на организациите в София, така и онлайн по взаимна уговорка. Стажът в 5-те НПО ще се провежда с гъвкаво работно време, което ще бъде уговорено двустранно между избраните стажанти и всяка от организациите.

Стажът е подходящ за студенти в бакалавърска и магистърска програма, които изучават специалности като Право, Социални дейности, Социология, Политология, Философия, Филология, Човешки права, Изкуство, Комуникация и други. Списъкът не е изчерпателен и всеки, който има интерес, е добре дошъл да кандидатства.

 

В организациите, предлагащи помощ за социална адаптация и интеграция (Български червен кръст, Каритас София, Съвет на жените бежанки в България), дейностите са:

 • Участие в социални консултации и социални интервюта;
 • Придружаване на лица до административни и здравни институции;
 • Изготвяне на бази данни с идентифицирани нужди;
 • Подкрепа при предоставяне на хуманитарна помощ;
 • Менторство и подкрепа в интеграционния процес на бежанци;
 • Създаване на комуникационни материали и др.

 

В организациите, предоставящи правна помощ (Фондация за достъп до права – ФАР и Център за правна помощ „Глас в България“), дейностите са следните:

 • Включване в работата по реални правни казуси: съдействие на ментор-адвокат в процеса на предоставяне на правна помощ и директно общуване с доверителите; проучване на документация; подготвяне на проекти за съдебни процесуални действия;
 • Изготвяне на тематични проучвания относно страните на произход на лицата, търсещи международна закрила, които да се използват като референции в хода на процесуални действия;
 • Изготвяне на проучвания на добри практики от Европа при оказване на правна помощ на бежанци и граждани на трети страни; подкрепа от страна на НПО за държавни институции и др.

 

Програма на стажа

Стажът включва вашето участие във всички изброени дейности (по възможност):

 • 26 февруари вечерта и 27 февруари сутринта – 1-дневно въвеждащо онлайн интерактивно обучение, водено от експерти от ВКБООН и Мулти култи колектив, на тема бежанците и тяхната интеграция, как се прави малко етнографско проучване, как се създава и реализира комуникационна кампания, как се развиват социални иновации;
 • 1 март – 30 април (1 март – 31 май само за Каритас София) – провеждане на стаж в избраното от вас НПО;
 • 1 март – 30 април (1 март – 31 май само за Каритас София) – участие в създадена от всички нас медийна кампания чрез създаване на 2 поста (текст и картинка) за вашия опит по време на стажа;
 • 1 март – 30 април (1 март – 31 май само за Каритас София) – написване на 1 текст за вашия опит по време на стажа за Академичния бюлетин „Бежанците: Днес и утре“;
 • 28 май – финална общностна среща с участието на 50 студенти, преподаватели, НПО, международни организации, медии и др.

 

Ползите от участието в стажа

 • Безценен опит в най-добрите български НПО, които работят на терен с бежанци и мигранти;
 • Разбиране на предизвикателствата, с които се сблъскват чужденците в България;
 • Усещането, че си помогнал на човек в нужда;
 • 1-дневно въвеждащо онлайн интерактивно обучение, водено от експерти от ВКБООН и Мулти култи колектив, на тема бежанците и тяхната интеграция, как се прави малко етнографско проучване, как се създава и реализира комуникационна кампания, как се развиват социални иновации;
 • Възможност за създаване и реализиране на комуникационна кампания;
 • Възможност за публикуване на авторски текст в Академичния бюлетин „Бежанците: Днес и утре“;
 • Възможност за обмен с колеги от други специалности и университети;
 • Финансова компенсация в размер на 200 лв. бруто на месец за първите 2 месеца;
 • Удостоверение за участие в стажа.

 

Необходими документи

 • Някои НПО може да изискат да предоставите свидетелство за съдимост;
 • Някои НПО може да изискат да подпишете декларация за конфиденциалност.

 

Кандидатстване

Кандидатстването се извършва онлайн до 7 февруари 2021г.

Избрани кандидати ще бъдат информирани по електронна поща до 22 февруари 2021 г.

 

Информационна сесия за кандидати

Информационната сесия за кандидати ще се проведе онлайн на 25 януари 2021 от 17:30ч.

 

Всички дейности се провежда по проект „Столицата на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, изпълняван от Сдружение “Мулти култи колектив” с партньорството на ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти, Български червен кръст, Каритас София, Съвет на жените бежанки в България, Фондация за достъп до права – ФАР, Център за правна помощ „Глас в България“.

Проектът се финансира от Столична община по програма „Кризата като възможност“.