Академичен бюлетин “Бежанците днес и утре” 13/2023

Първи брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2023 г. предлага в първата си част задълбочени анализи в три направления: висше образование, психосоциална интеграция и финансова интеграция. Водещата статия на броя проследява развитието и анализира ключовите документи на европейско ниво относно социалното измерение на висшето образование. Втората статия разглежда темата за повишаване на финансовата грамотност сред бежанците като възможност за постигане на по- ефективната им интеграция. Третата статия представя как отиграването на конфликтни и травматични ситуации в защитена среда дава свобода на „актьорите“ бежанци да се видят и да се преживеят в нови роли. На базата на данни от Проучването на нуждите на бежанците по пол, възраст и принадлежност към социална група, което се провежда от ВКБООН всяка година, друга ключова статия за броя дава информация за профила на гражданите на Украйна, които търсят закрила в България, как и къде са настанени, с какви предизвикателства се сблъскват, какво може да се направи за подобряване на качеството на живота им в България. Разгледан е и случаят на град Пловдив като пример за постигане на успешна интеграция на местно ниво. Първи брой представя и няколко важни публикации, една академична книга и две практически помагала. “Бежанците в представите на българските граждани: страхове, разбиране, съпричастност” излиза през 2022 г., издадена от академичното издателство „Проф. Марин Дринов“, „Практически наръчник за алтернативи на имиграционното задържане“ издаден от Център за правна помощ „Глас в България“ и „АБВ – Първи стъпки“ на Фондация „Рийчаут”. Броят отразява и информация за Европейския хъб за подкрепа на бежанци учени, част от мрежата EURAXESS, в която деен партньор е Софийският университет.

 

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания