Академичният портал, посветен на принудителната миграция

Представяме на вашето внимание Академичният портал, посветен на принудителната миграция, имащ мисията да обедини „под един покрив“ всички постижения по темата за бежанците на научната общност в България. Това виртуално пространство има за цел да служи на все по-широката мрежа от учени, които изследват различни аспекти на принудителната миграция и убежището, като им предоставя актуална информация за академични проекти, публикации, резултати от проучвания, новосъздадени програми и курсове, студентски инициативи и др. Порталът е и своеобразен мост за диалог и трансфер на знание между изследователите и организациите, които работят на терен с търсещи и получили закрила лица в България. Академичният портал е и българският отговор на поставената цел в Глобалния договор за бежанците от 2018 г. за изграждането на „глобална академична мрежа за бежанци, други принудително разселени лица и лица без гражданство […], за да бъдат подкрепени научни изследвания, обучение и стипендии, които водят до конкретни резултати […]“