Анимационен филм на тема „Спазване на хигиена, индивидуални предпазни средства, социална дистанция”

Представяме на вашето внимание анимационен филм на тема „Спазване на хигиена, индивидуални предпазни средства, социална дистанция” за промотиране на хигиената и здравословния начин на живот сред търсещи и получили закрила лица разраборен по проект, съгласно Меморандум за разбирателство между Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross) и Швейцарски червен кръст (Schweizerisches Rotes Kreuz).

Видео материалите са достъпни онлайн.