Британският опит в интеграцията на бежанците – Посещение за обмяна на опит „Социална интеграция на бежанци“ в гр. Плимът, Великобритания

Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Amber Initiatives и неправителствени организации от Гърция, Турция, Словения, Италия и Португалия организира  посещение за обмяна на опит на тема „Социална интеграция на бежанци“ в гр. Плимът, Великобритания. В продължение на осем дни експерти от организациите членове и партньори на БСБМ се запознаха oтблизо с Британския опит в интеграцията на бежанци на местно ниво, както и представиха опита и добрите практики в България. От страна на Великобритания беше представен опита на Градския съвет на Плимът, Британския  Червен кръст, Съветите на Девън и Корнуол за подкрепа на бежанците, Центъра за интеграция „Отворени врати“, организацията START – студенти и бежанци, организацията Hope, осъществяваща спортни мероприятия за  бежанци и местни граждани, както и на други организации. Допълнително беше представен и опита на местната полиция в сферата на работата с общности, превенцията на расизма, ксенофобията и радикализацията. От българска страна беше представен опита, взаимното сътрудничество и укрепването на капацитета за изграждане на подкрепяща среда за успешна интеграция на бежанци. Дейността е част от стратегическите усилия на Български съвет за бежанци и мигранти за изграждане, развитие и укрепване на капацитета на организациите и работещите в сферата на закрилата и интеграцията на бежанците в България. Партньори по проекта са неправителствени организации от Турция, Гърция, Италия, Словения и Португалия и водещата организация от Великобритания.

Посещението за обмяна на опит е насочено към нуждите на европейските организации за увеличаване на ролята им в превенцията на екстремизма и насилието и придобиване на умения и знания за това. В резултат на проекта участващите организации ще бъдат в състояние да посрещнат по-добре нуждите на бежанците, да улеснят интеграцията в местната общност и следователно да намалят риска от радикализация. Проектът е в съответствие със стратегията на ЕС за засилване на интеграцията на граждани извън ЕС.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на ЕК.