Съгласно чл. 1, ал 2 от Закона за убежището и бежанците закрилата, която Република България предоставя на чужденци, включва: