Международна закрила в България

Международна закрила  включва статут на бежанец и хуманитарен статут според  Закона за убежището и бежанците чл. 1, ал. 2 и се предоставя от председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет съгласно Закона за убежището и бежанците  чл. 2, ал. 3.

Специална компетентност в областта на прилагането на държавната политика за предоставяне на международна закрила в Република България има Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет.

Статут на бежанец

Хуманитарен статут