Хуманитарен статут

Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, който не отговаря на изискванията за предоставяне на статут на бежанец и е принуден да напусне или да остане извън държавата си по произход, тъй като в тази държава е изложен на реална опасност от тежки посегателства като смъртно наказание или екзекуция, изтезание, нечовешко или унизително отношение или наказание. Хуманитарният статут се предоставя и в случай на война, когато за хората от определена държава съществуват тежки и лични заплахи срещу живота или личността им като цивилни лица поради насилие, произтичащо от вътрешен или международен въоръжен конфликт.

Следователно, един чужденец трябва да отговаря на записаните в закона изисквания и основания, за да му се предостави хуманитарен статут в България. Чужденецът, на когото е предоставен хуманитарен статут, е лице, получило международна закрила.