Инициативата „Градове и региони за интеграция“

Представяме на вашето внимание призив за приобщаване към инициативата „Градове и региони за интеграция“ на Комитета на регионите на ЕС.   Инициативата се осъществява в партньорство с Европейската комисия и някои европейски асоциации – Евроситис, Съвета на европейските общини и региони, Конференцията на перифирните морски региони, Асамблеята на европейските региони.

Инициативата е политическа платформа за регионални и местни политици. Тя има за цел да разработи и насърчи предложения за европейски политики и финансиране за интеграция на мигранти  и бежанци  и да представи позитивна оценка като демонстрира ползите от интеграцията в градовете и селските региони на ЕС.

Платформата ще позволи да се споделят добри практики и ноу хау и да се събира информация за нови финансови инструменти на Европейския съюз  за управление на интеграцията след 2020 г.

Инициативата е отворена за всички местни и регионални политици, които могат да споделят истории чрез #Regions4Integration.

Желаещите да се включат в инициативата следва да попълнят кратък въпросник кратък въпросник.