Организации, институции и структури участващи директно или индиректно в процеса на интеграция на бежанците. Информация за техните функции, изпълнявани програми и проекти и др.