Информационен бюлетин Информационният бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“

Представяме на вашето внимание поредният брой на Информационният бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“

В настоящият брой е включена информация по следните теми:

∙Статистика за бежанците в България

∙Удължен срок на програмата за хуманитарно подпомагане

∙В подкрепа на местните власти: от предизвикателства към възможности

∙Работен форум Социална адаптация, включване и интеграция на лицата от Украйна, регистрирани за междунардона закрила в България

∙На разположение за работа, но изправен пред предизвикателства: последните резултати от проучването подчертават пречките пред заетостта на разселените украинци в ЕС

∙Академичен форум „Социално и образователно включване на бежанците“

 

Изтегли в PDF      Обратна връзка