Информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Убежище, миграция и интеграция“

На 17 януари 2019 г. дирекция „Международни проекти“  на МВР ще проведе информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. Целта на информационния ден е да бъдат запознати заинтересованите организации с обявените към момента процедури за набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и правилата за реализация на проекти по ФУМИ.

Ще бъде представена информация по следната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Представяне на процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование: BG65AMNP001-2.005  „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети държави“, съфинансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.  

Процедурата, с която ще бъдат запознати участниците в събитието e публикуванa на интернет страницата на дирекция „Международни проекти“ на МВР: https://www.mvr.bg/dmp.

Информационният ден ще започне в 10.00 часа в гр. София,  Център „Проджект Лаб“, бул. Мария Луиза 58

 

ПРОГРАМА