Информационен материал Интеграция на бежанци в България – април 2019

Представяме на вашето внимание кратък информационен материал „Интеграция на бежанци в България“ – април 2019.

Ще намерите информация за:

Актуална статистика за бежанците в България за периода януари-март 2019г.

  • Основни принципи на Наредбата за интеграция на бежанците
  • Опитът на район „Витоша“ на Столична Община в интеграцията на презаселени бежански семейства
  • Информационна сесия в Община Пловдив: Местна интеграция на бежанци: Шанс за развитие
  • Заетостта на бежанците – ключ към нуждите на пазара на труда в България
  • HUMANS IN THE LOOP – първото социално предприятие за бежанци в България
  • “Mural, mural, on the wall, I’m at home after all” – Визуална история на жени от Ирак, Йемен, Сирия, Афганистан и Палестина