Информационна сесия в Община Пловдив“Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“

На 26 март 2019 г. Агенцията на ООН за бежанците, ВКБООН, в партньорство с Община Пловдив проведе семинар „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“. Събитието е част от усилията на Агенцията на ООН да предостави на общините достоверна и надеждна информация за бежанската ситуация в страната, ползите от интеграцията на бежанци за приемащите общности и възможностите за финансиране на подобни политики.

По време на семинара беше дадена информация за законодателната и институционална рамка в сферата на международната закрила и общата миграционна и бежанска ситуация в света, Европа и България. Фокусът беше поставен върху местната интеграция на бежанците и техния потенциален принос за развитие на местната икономика. Споделени бяха добри практики и възможности за финансиране. Разгледана беше и темата за културните и религиозните специфики на бежанците от Близкия изток.