Микросайт с информация за бежанци от Украйна в България по въпросите за закрилата и интеграция

Микросайтът www.ukraine.refugee.bg предоставя информация за бежанци от украйна по въпросите за временната закрила и интеграцията в България на украински, български и английски език.