Европейска нощ на учените

Науката служи като мощен инструмент за приобщаване, преодоляване на граници и възприемане на разнообразието. Науката осигурява обща основа, където хора с различен произход, култура да се срещнат. В научната общност приобщаването не е просто цел, а …

Прочети още

Ресурси за дигитални умения за бежанци

Дигиталния умения на бежанците играят важна роля за улесняване на безпроблемната интеграцията в приемащите ги общества. В един все по-дигитализиран свят владеенето на цифрови инструменти и технологии не е просто въпрос на удобство, а основна необходимост. …

Прочети още

Проведен работен форум Социална адаптация, включване и интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Интеграцията на бежанците е повече от акт на състрадание; това е мощен катализатор за положителна промяна в един бързо глобализиращ се свят. Успешната интеграция на бежанците зависи от цялостни, добре координирани политики и партньорства. Правителствата, неправителствените …

Прочети още

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения по Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС: Специфична цел 1 “Обща европейска система за убежище”, Специфична цел 2 “Законна миграция и интеграция” и Специфична цел 3 “Връщане”

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН проект на документация за процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование …

Прочети още

Новa покани за предложения по програмата EU4HEALTH

Европейската комисия стартира нови покани за набиране на предложения по проекти в рамките на програмата EU4HEALTH. Поканата е озаглавена „Предложения за превенция на незаразните заболявания в областта на психичното здраве, включително действия в подкрепа на уязвими …

Прочети още