Регистрация за временна закрила – украинските граждани и граждани на трети страни, бягащи от войната в Украйна

Інформація українською мовою доступна тут UKRAINE.REFUGEE.BG Кой може да кандидатства за временна закрила? Украински граждани, пребивавали в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членове на техните семейства; Граждани на други трети държави (различни от Украйна) и лица …

Прочети още

Покана за подаване на проектни предложения: Отразяване и включване на бежанците и мигрантите в медиите

Представяме на вашето внимание Покана за подаване на проектни предложения: Отразяване и включване на бежанците и мигрантите в медиите Медийното (ре)представяне и видимост на уязвими групи като мигрантите и бежанците остава незначително в основните социални медии …

Прочети още

Покана за финансиране по ФУМИ – интеграция

Представяме на вашето внимание покана на Европейската комисия (ЕК) за предложения за безвъзмездни средства за проекти в рамките на поканата за транснационални действия в областта на убежището, миграцията и интеграцията (AMIF-2023-TF2-AG-CALL).   Поканата е част от …

Прочети още

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ – декември 2022 г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие”-декември 2022 г.         Изтеглете в PDF       В изданието ще намерите информация по следните теми:   Статистика …

Прочети още

Програма за финансово подпомагане на лица, засегнати от продължаващия конфликт в Украйна на Български Червен кръст

Българският Червен кръст стартира програма за финансово подпомагане на лица, засегнати от продължаващия конфликт в Украйна и потърсили закрила в България. За да бъде получена подкрепата първо е необходимо да се изтегли приложението и да се …

Прочети още

RefuIn – Иновативен инструментариум за приобщаване на бежанците

В бързо променящия се свят, в който живеем, всеки сектор на човешката дейност все повече се нуждае от добри практики и иновации, които осигуряват дългосрочни решения на съществуващите предизвикателства и възможности за по-нататъшно развитие. В този …

Прочети още