Регистрация за временна закрила – украинските граждани и граждани на трети страни, бягащи от войната в Украйна

Інформація українською мовою доступна тут UKRAINE.REFUGEE.BG Кой може да кандидатства за временна закрила? Украински граждани, пребивавали в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членове на техните семейства; Граждани на други трети държави (различни от Украйна) и лица …

Прочети още

REACT-EU: 111,5 милиона евро за Германия, Словакия и България в подкрепа на възстановяването след пандемията, заетостта, образованието и здравеопазването

Германия, Словакия и България ще получат допълнителни 111,5 милиона евро чрез REACT-EU по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) за подпомагане на заетите и търсещите работа, за подпомагане на здравните услуги и за постигане на устойчиво …

Прочети още

Социологическо проучване отчита нагласите на българското общество към бежанците – над 62% от българските граждани имат позитивно отношение към бежанците у нас

Позитивна промяна в отношението на българските граждани към бежанците отчита социологическо проучване на агенция BluePo!nt, проведено в периода 10-22 август 2022 г. сред 800 мъже и жени на възраст между 18 и 70 г. То е …

Прочети още

ОПИТА НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ | Португалия: Покана за финансиране на инициативи за насърчаване на междукултурния диалог и неформалното образование на граждани на трети страни и получили временна закрила

Върховната комисия по миграцията в Португалия приема заявления за финансиране на инициативи, насърчаващи интеграцията на граждани на трети страни (ГТС) и лица, ползващи се с временна или международна закрила, в областта на езика, религията и междукултурния …

Прочети още

ПРОУЧВАНЕ ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ УКРАИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ В 10 ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

Анкетата се разпространява онлайн и цели да събере информация за приемането и интеграцията на жертвите на войната в държави-членки, за да предложи нови мерки за подкрепата от Европейския съюз и приемащите страни. В навечерието на 24 …

Прочети още