Парламентът на ЕС окончателно одобри новия пакт на ЕС за миграцията и убежището

Молбите за убежище трябва да се разглеждат по-бързо, включително на границите на ЕС, а връщанията да се извършват по-ефективно Подобряване на идентифицирането при пристигане; задължителни проверки за сигурностta, уязвимостта и здравеto на лицата, влизащи незаконно в …

Прочети още

Удължава се срокът на временна закрила за украинските граждани

С Решение № 95 от 1 февруари 2023 г. Министерският съвет удължи действието на временната закрила на украинските граждани до 4 март 2024 г. Приетото решение е в съответствие с Решението на Европейската комисия за удължаване …

Прочети още

Академичен бюлетин “Бежанците днес и утре” 15/2023

Трети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2023 г. е сборен и представя знания от различни направления на науката. В ситуация на увеличаващ се брой войни в световен мащаб, броят предлага, от една …

Прочети още

В подкрепа на местните власти: Интеграция на бежанци: от предизвикателства към възможности

През месец ноември Български съвет за бежанци и мигранти представи Информационен материал за новите кметове и представители на местните власти, който предоставя обстойна информация по темата за интеграцията на бежанците (лицата с предоставена международна закрила или …

Прочети още

Удължен срок на програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., …

Прочети още