Регионални обучения по застъпничество и за повишаване на капацитета на неправителствени организации, които подпомагат бежанци

Българският съвет за бежанци и мигранти  ще проведе  регионални обучения за неправителствени организации, които подпомагат лица, търсещи или  получили международна или временна закрила в България. Целите включват, от една страна,  повишаване на капацитета на НПО за …

Прочети още

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ – Работни практики при преподаването на български език като чужд на възрастни лица, търсещи убежище и бежанци

На 21-23 април в Бургас Българският съвет за бежанци и мигранти проведе  второ обучение  „В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ  – Работни практики при преподаването на български език като чужд на възрастни лица, търсещи убежище и бежанци“. Обучението …

Прочети още

Ролята на социалното подпомагане за интеграцията на бежанците в България

Социалното подпомагане играе решаваща роля за улесняване на интеграцията на бежанците в приемащите общности. Бежанците пристигат в нова страна с ограничени ресурси и са изправени пред редица предизвикателства докато се приспособяват към новата си среда. Програмите …

Прочети още

Удължава се изпълнението на проект „Солидарност” на Дирекция Бюро по труда

От началото на месец април се удължава изпълнението на проект „Солидарност“, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Така Агенция по заетостта ще продължи да оказва навременна подкрепа за бърза трудова интеграция на украински …

Прочети още

Преподаването на български език като подкрепа за интеграция на бежанците

Изучаването на езика на приемащата държава е един от най-важните аспекти за успешната социална и икономическа интеграция, тъй като е от съществено значение за бежанците да общуват ефективно с новите си общности, да имат достъп до …

Прочети още