Академичен бюлетин “Бежанците днес и утре” 13/2023

Първи брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2023 г. предлага в първата си част задълбочени анализи в три направления: висше образование, психосоциална интеграция и финансова интеграция. Водещата статия на броя проследява развитието и …

Прочети още

Студентски проект за интеграционна дейност за деца бежанци

  Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ), в партньорство с  Факултета по педагогика на Софийски университет(СУ) и Държавната агенция за бежанците(ДАБ) при Министерски съвет(МС),  организира Студентски  конкурс за проектиране на интеграционна дейност за деца бежанци. …

Прочети още

Регионални обучения по застъпничество и за повишаване на капацитета на неправителствени организации, които подпомагат бежанци

Българският съвет за бежанци и мигранти  ще проведе  регионални обучения за неправителствени организации, които подпомагат лица, търсещи или  получили международна или временна закрила в България. Целите включват, от една страна,  повишаване на капацитета на НПО за …

Прочети още

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ – Работни практики при преподаването на български език като чужд на възрастни лица, търсещи убежище и бежанци

На 21-23 април в Бургас Българският съвет за бежанци и мигранти проведе  второ обучение  „В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ  – Работни практики при преподаването на български език като чужд на възрастни лица, търсещи убежище и бежанци“. Обучението …

Прочети още

Ролята на социалното подпомагане за интеграцията на бежанците в България

Социалното подпомагане играе решаваща роля за улесняване на интеграцията на бежанците в приемащите общности. Бежанците пристигат в нова страна с ограничени ресурси и са изправени пред редица предизвикателства докато се приспособяват към новата си среда. Програмите …

Прочети още