Обявена кампания за набиране на предложения за изпълнение на Специфични дейности по фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Дирекция Международни проекти на Министерство на вътрешните работи обявява процедура за кандидатстване за финансиране на проекти по Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС. Кампанията е насочена към нова специфична дейност в Анекс II към Регламент …

Прочети още

Информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, януари 2019

На вашето внимание представяме кратък информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, януари 2019. Ще намерите информация относно: Актуална статистика за бежанците в България през 2018 година Основни принципи на Наредбата за интеграция на бежанците Отворена …

Прочети още

Информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Убежище, миграция и интеграция“

На 17 януари 2019 г. дирекция „Международни проекти“  на МВР ще проведе информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. Целта на информационния ден е да бъдат запознати заинтересованите организации с …

Прочети още

Отворена процедура за финансиране на прoекти по ФУМИ „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни“

 Дирекция Международни проекти на Министерство на вътрешните работи обявява процедура за кандидатстване за финансиране на проекти по Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС. Мерките в поканата са в съответствие с Национална стратегия за интеграцията на …

Прочети още

Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“

На 6 декември Българският съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Мулти Култи Колектив организираха Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“. Целта на събитието беше да бъдат споделени идеи …

Прочети още