Участие в годишната среща на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините

Представителят на ВКБООН в България, г-н Матайс льо Рут и председателят на Български Съвет за бежанци и мигранти, г-жа Кина Събева участваха в годишната среща на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините на 26 и …

Прочети още

Кръгла маса на тема: „Децата бежанци и мигранти – представата на обществото за тях

Българският Червен Кръст и Държавна агенция за закрила на детето организират Кръгла маса на тема: „Децата бежанци и мигранти – представата на обществото за тях“. Целта е да се провокира активен диалог сред всички заинтересовани страни …

Прочети още

Конференция „Създаване на ефективен механизъм за интеграция на лицата с предоставена международна закрила в Република България. Предизвикателства и възможности“

БСБМ проведе конференцията на 29 ноември 2017г. в сградата на Представителството на Европейската комисия в София. Тя беше организирана по споразумение с ВКБООН в изпълнение на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“ с финансовата …

Прочети още