Информационна сесия в Община Брезник

На 28 ноември Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН за бежанците проведоха информационна сесия „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“ в Община Брезник. Участие в сесията взеха и представители на …

Прочети още

„Пътят напред“ – Документ относно новите предложения за фондове на ЕС в областта на убежището, миграцията и интеграцията 2021-2027

Европейският съвет за бежанци и изгнаници (ЕКРЕ) и Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) публикуваха “Пътят напред – документ относно новите предложения за фондове на ЕС в областта на убежището, миграцията и интеграцията 2021-2027 “. Документът …

Прочети още

Възможности за финансиране на проекти за интеграция на бежанци и мигранти по програма UIA

Програмата UIA: URBAN INNOVATIVE ACTIONS, включваща финансиране на проекти за интеграция на бежанци и мигранти е отново отноврена за кандидатване за общини. Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2019 Повече информация на официалния сайт на програмата. …

Прочети още

Изданието на БСБМ „Добри практики в интеграцията на бежанци с Европейко финансиране“ е официално представенo в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI)

EWSI е официален портал на Европейската комисия за предоставяне на информация, свързана с интеграцията на граждани на трети страни в ЕС, и е замислен като „едно гише“ за обединяване и предоставяне на съществуваща информация и добри …

Прочети още

Проучване на нуждите на лица, търсещи  или получили международна закрила в България

Българският съвет за бежанци и мигранти участва активно в проучване за оценка на нуждите на лицата, търсещи или получили международна закрила в България, което Представителството на ВКБООН провежда ежегодно в сътрудничество с Държавната агенция за бежанците …

Прочети още