Форум „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“

На 24 октомври Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН за бежанците проведоха Форум „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“. Основната цел на събитието беше да събере представители на всички заинтересовани …

Прочети още

Покана от ЕК за набиране на проектни предложения за финансиране на дейности в областта на интеграцията и легалната миграция

В изпълнение на Годишната работна програма за дейности на Съюза за 2018 по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014 – 2020 г., Европейската комисия публикува процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна …

Прочети още

Конференция „Разработване на инструментариум за подкрепа на бежанците и на хората заети с тяхното подпомагане и интеграция“ (RefuTools).

На 19 юни Синет Груп в партньорство с Български съвет за бежанци и мигранти организира конференция Конференция „Разработване на инструментариум за подкрепа на бежанците и на хората заети с тяхното подпомагане и интеграция“. Конференцията се организира …

Прочети още