ОПИТА НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ | Белгия: Училищно обучение на деца, бягащи от конфликта в Украйна

В Белгия около 30 000 бежанци от Украйна са се регистрирали досега във Федералната агенция за приемане на търсещи убежище (Fedasil). Повече от 40 % от тях са непълнолетни, а 37 % са в училищна възраст. За да се осигури интеграцията на тези деца в образователната система, в цялата страна се предприемат редица мерки.

Фламандски училища

Фламандският министър на образованието Бен Вейтс заяви, че Фландрия разполага със средства за бързо осигуряване на мобилни единици („контейнерни“ класни стаи), за да увеличи капацитета на училищата и да настани новопристигналите деца от Украйна. Съществува системата OKAN (приемно ниво на обучение за деца, които не са местни граждани), за да се улесни училищната интеграция на тези деца, а Центърът за ориентиране на учениците им предоставя психологическа подкрепа. За да се преодолее недостигът на учители за тези деца, Бен Вейтс обмисля да наеме украинци, които вече живеят във Фландрия и вече говорят нидерландски. Фламандското правителство предоставя допълнителни средства на училищата, които приемат тези деца, както и поема разходите за всички временни модули, създадени за насърчаване и подпомагане на тяхното обучение. В допълнение Фландрия, в сътрудничество с украинското министерство на образованието, ще осигури достъпно обучение по украински език за бежанците.

Франкофонски училища

Системата DASPA (система за прием и обучение на новопристигнали и приобщени ученици) се адаптира, за да се справи с извънредното увеличение на броя на новопристигналите през настоящата учебна година, обясни министърът на образованието на франкофонската общност Каролин Дезир. Училищата, които се сблъскват с подобно извънредно увеличение, могат да поискат създаването на нова DASPA или да поискат допълнителен персонал, ако вече организират DASPA. Предоставени са учебни ресурси в подкрепа на учителите, които обсъждат с учениците си руската инвазия в Украйна. Министърът подчертава също така важната роля на обществените психо-медико-социални центрове, които помагат за подкрепа на децата, травмирани от преживяното по време на войната. В допълнение, в контекста на недостига на учители в Белгия, министърът обмисля възможността за наемане на украински бежанци за подсилване на преподавателския състав.

Понастоящем около 1 000 украински деца са записани във франкофонско училище във Валония или Брюксел.

Дати на публикуване:13 май 2022 г.

Държава: Белгия

Източник: Циркулярно писмо 8507 от 10.03.2022 г. Училищно обучение на деца, бягащи от конфликта в Украйна, и образователни ресурси за разглеждане на темата за войната в класната стая (Circulaire 8507 du 10/03/2022 Scolarisation des enfants fuyant le conflit en Ukraine et ressources pédagogiques pour aborder la thématique de la guerre en classe  )

 

 

Публикация на Европейски уебсайт за интеграция