Kоронавирус: Комисията представя насоки относно прилагането на правилата на ЕС в областта на убежището и процедурите за връщане и относно презаселването

Представяме на вашето внимание Съобщение до медиите от Европейската комисия „Коронавирус: Комисията представя насоки относно прилагането на правилата на ЕС в областта на убежището и процедурите за връщане и относно презаселването“

На 16 април Комисията прие насоки относно прилагането на съответните правила на ЕС в областта на убежището и процедурите за връщане и относно презаселването в контекста на пандемията от коронавирус, които ще представи на държавите членки. Това се прави в отговор на отправено искане на държавите членки да получат съвет във връзка с начините на гарантиране на непрекъснатостта на процедурите и зачитането поне на основните права. Насоките бяха изготвени с подкрепата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), както и в сътрудничество с националните органи.

 

„Коронавирус: Комисията представя насоки относно прилагането на правилата на ЕС в областта на убежището и процедурите за връщане и относно презаселването“   [изтегляне на документа в PDF]