План за действие за интеграция и приобщаване на ЕС с препоръките от Международния спасителен комитет през погледа на специалистите по интеграция Мариана Стоянова от Български Червен кръст и Десислава Петкова от Каритас София

Европейският съюз стартира новия План за действие за интеграция и приобщаване – стратегия, която ще повлияе на политиката и финансирането на интеграцията през следващите седем години.

Този нов план представя редица препоръки на Международния спасителен комитет. Те включват осигуряване на финансиране за проекти и подкрепа на доставчици на услуги, които помагат на бежанците да преодолеят пречките пред интеграцията, включително чрез изграждане на партньорства с местните общности и споделяне на най-добри практики и ресурси.

В последната статия на Международния спасителен комитет е представена гледната точка на няколко водещи експерта по интеграция в Европа, включително на Мариана Стоянова от Български Червен кръст и Десислава Петкова от Каритас София.

Препоръките и цялата статия на Международния спасителен комитет можете да прочетете онлайн.