Покана за набиране на проекти по ФУМИ

Представяме на вашето внимание покана за набиране на проекти за финансиране по Фонд Убежище, миграция и интеграция по следните приоритети:

▪ Насърчаване на интеграцията на лица, нуждаещи се от закрила чрез частни схеми за спонсорство

▪ Социална ориентация на новопристигналите граждани на трети страни чрез участие на местни общности, включително менторски и доброволчески дейности

▪ Социална и икономическа интеграция на жените мигранти.

Краен срок за подаване на проекти: 30 януари 2020

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ