Покана за набиране на проекти по European Social Catalyst Fund

Представяме на вашето внимание покана за набиране на проекти по European Social Catalyst Fund, насочени към най-належащите предизвикателства в ЕС, включително миграцията. Целта на ЕSCF е да предостави подкрепа и изграждане на капацитет за разработване на планове за социални иновации.

Повече информация: https://www.euscf.eu/