Покана за подаване на проекти от Службата на Върховния комисар за правата на човека

Доброволен доверителен фонд на ООН за съвременните форми на робство

Краен срок за кандидатстването:  01 март 2021

Повече информация >>>

 

Доброволен фонд на ООН за жертви на изтезания

Краен срок за кандидатстването:  01 март 2021

Повече информация >>>