Предстояща процедура за набиране на проекти, свързани с интеграция на бежанци и мигранти по програма Хоризонт 2020

Представяме на вашето внимание предстояща процедура за набиране на проекти, свързани с интеграция на бежанци и мигранти по програма Хоризонт 2020.

За бюджетна 2020 г. поканите за предложения ще бъдат отворени през ноември 2019 г. Общо 29 милиона евро ще бъдат отпуснати за различни мерки, свързани с интеграцията на мигранти и бежанци.

– Устойчиви практики за интеграция на новопристигналите мигранти в обществата

– Приобщаващи и иновативни практики за интегриране на наскоро пристигнали мигранти в местните общности

– Разкази за миграцията и нейното въздействие: минало и настояще

– Идентифициране и преодоляване на интеграционните предизвикателства за децата мигранти

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ>>>