Проект на процедура за кандидатстване BG65AMNP001-2.007 “”Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане”

Представяме на вашето внимание Проект на процедура за кандидатстване BG65AMNP001-2.007 “”Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане”.

Публично обсъждане на Насоки за кандидатстване за отпускане на БФП – на интернет страницата на дирекция „Международни проекти“ на МВР, както и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020:

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 16.04.2020 г. 23:59 ч.