Проучване нагласите за работа на граждани от Украйна и проучване на нагласите на работодателите да наемат граждани от Украйна

Агенцията по заетостта чрез електронен формуляр извършва проучване на потребностите и нагласата на пристигащите граждани от Украйна да работят тук, в България.
Електронният формуляр може да се попълни на всеки език чрез инструментариума на GoogleЗа улеснение е публикувана и кратка инструкция.

Желанията за работа и съдействие, търсещите работа могат да отразят във електронния формуляр тук.

Успоредно се проучват нагласите и възможностите на работодателите да предложат и наемат на свободните си позиции граждани, напуснали Украйна и избрали България за да потърсят.

Работодателите, които желаят и търсят да наемат нов персонал, вкл. пребиваващи в България граждани от Украйна могат да отразят желанията и намеренията си в електронен формуляр тук.