Публична дискусия “Да направим 3 октомври европейски ден на възпоменанието и гостоприемството“

На 3 октомври 2019, Кина Събева, председател на Български съвет за бежанци и мигранти взе участие в публична дискусия, организирана от Балкански институт по труда и социалната политика по инициативата „да направим 3 октомври  европейски ден на възпоменанието и гостоприемството“.

3 октомври е символична дата, напомняща деня, в който през 2013 г. 368 души, включително деца, жени и мъже, загубиха живота си край бреговете на Лампедуза.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с  историята и жизнения опит, натрупан от българите през последните 100 години по отношение на хората, пристигащи в държавата ни, подгонени от войни и бедствия.Обсъдено беше влиянието на отношението на съвременното българско общество към хората, идващи от места на военни конфликти или просто търсещи по-добър живот за децата си.Разисквани бяха въпроси как да се подкрепят българските общности по места, за да приемат хората в беда.

3 октомври е ден да си спомним миналото, да поправим настоящето и да дадем визия за европейското ни бъдеще на солидарност и уважение на всички човешки животи.