Процесът на интеграция на бежанците включва сектори за социална и икономическа интеграция. Секторите са взаимносвързани и включват както специфични мерки, така и достъп до права, идентичен с този на българските граждани.