Списък на хотелите, които ще вземат участие в Програмата за хуманитарна помощ след 1 юни 2022 г.

Министерство на туризма на Република България публикува списък на хотелите, които ще вземат участие в Програмата за хуманитарна помощ след 1 юни 2022 г.

Списъкът е наличен онлайн.