Финансите и бежанците във времена на несигурност: смекчаване на рисковете и идентифициране на възможности

Оналайн събитие: 24 май 2022, 14:30 – 16:00 ЦЕВ

Кризата в Украйна продължава да оказва влияние върху финансовите пазари по целия свят. Тъй като доставчиците на финансови услуги започват да се адаптират с новите реалности, пред които са изправени, е важно да разберат новите ключови проблеми и рискове, пред които са изправени в краткосрочен и дългосрочен план, както и решения и възможности.

Във втора сесия от серията уебинари „Финансите и бежанците във времена на несигурност: смекчаване на рисковете и идентифициране на възможности“ се изследват ключовите проблеми и рискове, пред които са изправени доставчиците на финансови услуги в Източна Европа и Централна Азия, както и какви практически решения могат да се реализират по-добре.

 

ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА

Панел ТЕМИ
ПОЛОЖЕНИЕТО ДНЕС Украинската бежанска криза в страни, съседни на Украйна

Ключови предизвикателства пред украинските бежанци, свързани с достъпа до финансови услуги

Финансови услуги за украински бежанци в съседните страни
Действителни реакции на разгърналата се бежанска криза от страна на финансовите институции за развитие, регулаторите и другите заинтересовани страни
ПЪТЯТ НАПРЕД Финансовите нововъзникващи нужди на украинските бежанци
Регулаторна рамка — приоритети за корекция
Подкрепа от финансовите институции за развитие за финансовото приобщаване на украинските бежанци
Перспективите на финансовите институции за развитие за финансовите и нефинансовите услуги за бежанците
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Между презентациите, както и в  края на уебинара

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 

РЕГИСТРАЦИЯ