Етапи на подготовка, сключване и изпълнение на споразумение за интеграция с бежанци съгласно Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила.