Ресурси за дигитални умения за бежанци

Дигиталния умения на бежанците играят важна роля за улесняване на безпроблемната интеграцията в приемащите ги общества. В един все по-дигитализиран свят владеенето на цифрови инструменти и технологии не е просто въпрос на удобство, а основна необходимост. Придобиването на дигитални умения дава възможност на бежанците да използват онлайн платформи, да имат достъп до основни онлайн услуги, както и да общуват ефективно в дигитална среда. Нещо повече, тези умения отварят врати за образование и възможности за работа, които иначе биха били недостъпни. Дигиталните умения на бежанците полагат основата за едно по-приобщаващо общество.

Майкрософт предоставя ресурси за дигитални умения за бежанци. Тези безплатни ресурси за обучение и учебни програми са създадени, за да помогнат на хуманитарните организации да предоставят обучение, което ще помогне на бежанците да придобият умения за дигитална грамотност и компютърни науки.

СТРАНИЦА НА МАЙКРОСОФТ С РЕСУРСИ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ЗА БЕЖАНЦИ

 

Фундаментално разбиране за технологията

Дигитална грамотност

Учебната програма за дигитална грамотност включва пет курса: използване на интернет и програми за производителност, сигурност и поверителност и дигитален живот. Обучаемите ще имат основните умения, за да започнат да работят с увереност, да бъдат по-продуктивни и да останат в безопасност онлайн.

Обучение на Microsoft Office

Центърът за обучение на Microsoft Office предлага онлайн видео уроци, така че обучаемите да могат да напредват със свое собствено темпо. Това включва уроци за Microsoft Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Word и OneDrive, за да помогне на учащите да подобрят уменията си за продуктивност.

Работилница за дигитално изкуство

В този двучасов семинар обучаемите създават и споделят дигитално изкуство с помощта на приложението Fresh Paint за Windows 10.

Научете основите на компютърните науки

CS Unplugged

В едно общество, непрекъснато трансформирано от технологиите, уменията за решаване на проблеми и критично мислене, придобити чрез обучение по компютърни науки, осигуряват основни инструменти за иновации, търсени работни места и разбиране на света.

CS fundamentals unplugged

Списък с всички уроци, за да помогне за преподаването на основите на компютърните науки със или без компютър. Всяка дейност може да се използва самостоятелно или с други уроци по компютърни науки.

Кодиране и уъркшопи

Този двучасов семинар по кодиране въвежда компютърно програмиране с помощта на Collage Me. Представят се уводните градивни елементи на кодирането и функции за кодиране.

Въвеждащи онлайн курсове по компютърни науки

Hour of Code

Обучаемите могат да изследват и научат концепции за компютърни науки, като изпробват час по кодиране. Широка гама от уроци по кодиране могат да бъдат намерени на Code.org.

Code Studio

Code Studio от Code.org предлага над 20 часа онлайн съдържание за изучаване на компютърни науки.

Ресурси за заетост и предприемачески умения

Ta3mal

Ta3mal предоставя кариерно ориентиране, оценки на уменията и стотици онлайн курсове за изграждане на уменията на участниците и съпоставянето им с наличните работни места.

Инструментариум за заетост

Инструментариумът за заетост обхваща следните теми: писане на автобиографии и мотивационни писма, подготовка за интервюта, преговори за предложения за работа и започване на нова работа.

Изграждане на бизнес

Международната младежка фондация и нейните партньори Microsoft, Manpower, Enablis и University of Stellenbosch разработиха този курс, за да запознаят участниците с основните идеи, действия и умения, необходими за успешно стартиране, ръководене и развитие на микро или малък бизнес.