Курс по български език за медицински специалисти

Върховният комисариат за бежанците на ООН организира безплатен специализиран курс по български език за медицински специалисти от Украйна. Всички лица с временна закрила, които имат медицинско образование, са поканени да се включат в курса.

Неговата цел ще е да предостави подходяща подготовка на хората, за да могат да положат успешно изпит за медици, организиран от българското Министерство на образованието и науката (Център за оценяване в предучилищното и училищното образование). Курсът ще бъде организиран така, че участниците да се явят на изпит в средата на октомври 2022 г. ВКБООН и партньорите му ще окажат съдействие за намиране на подходяща работа след успешното вземане на изпита.

Продължителността и формата на заниманията в курса (на живо или онлайн) ще бъдат определени в онлайн среща с курсистите според техните възможности и желания.

След успешно полагане на изпита би могло включване и във втори етап на езикова подготовка, който да подкрепи украинските граждани при полагането на изпити и по съотвените им медицински специалности.

Ако желаете да се включите в курса, моля, попълнете тази регистрационна форма до 4 юли.

_____________

Курс болгарської мови для медичних спеціалістів

Верховний комісар ООН у справах біженців організовує безкоштовний спеціалізований курс болгарської мови для медичних працівників з України. До курсу запрошуються всі особи з тимчасовим захистом, які мають медичну освіту.

Його мета полягатиме в тому, щоб забезпечити відповідну підготовку людей, щоб успішно пройти медичний огляд, організований Міністерством освіти і науки Болгарії (Центр оцінювання дошкільної та шкільної освіти). Це дозволило б їм почати практикувати свою професію в Болгарії. Курс буде організовано таким чином, щоб учасники складали іспит у середині жовтня 2022 року. Після складання іспиту УВКБ ООН та його партнери допоможуть знайти підходящу роботу.

Тривалість та формат заняття курсу (у прямому ефірі чи онлайн) буде визначено на онлайн-зустрічі зі студентами відповідно до їхніх можливостей та бажань.

Після успішної складання іспиту його можна буде включити до другого етапу мовної підготовки, який надасть підтримку громадянам України у складанні іспитів та за відповідними медичними спеціальностями.

Якщо ви хочете приєднатися до курсу, будь ласка, заповніть цю реєстраційну форму до 4 липня.