Откриване на студентски конкурс за проектиране на интеграционна дейност за деца бежанци и реализиране на спечелилия проект

На 13 март беше поставено началото на студентски конкурс за проектиране на интеграционна дейност за деца бежанци и реализиране на спечелилия проект. Конкурсът беше открит от Мариана Тошева – председател на Държавната агенция за бежанците и докторант в СУ „Св. Климент Охридски“,  д-р Кина Събева – председател на Български съвет за бежанци и мигранти и проф. Сийка Чавдарова – Костова – ръководител на магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти” в СУ „Св. Климент Охридски“.

В рамките на конкурса студентите ще имат възможността да разработят иновативни проекти за интеграцията и приобщаването на децата търсещи или получили международна закрила в България. Конкурсът изисква проектиране на дейност от обхвата на неформалното образование за деца бежанци и търсещи закрила, настанени в Регистрационно Приемателен център на Държавната агенция за бежанците в София (РПЦ). Най-добрият проект ще бъде финансиран, за да бъде реализиран от автора/екипа с деца бежанци, настанени в РПЦ.

Студентският конкурс е организиран в рамките на изпълнението на проект на Български съвет за бежанци и мигранти „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и е част от стратегическите усилия за укрепването на връзката с академичната общност по хуманитарните теми и подготовката на следващите поколения специалисти за работа с бежанците.

 

Интеграцията на децата бежанци: предизвикателства, възможности и подходи (помощен материал, резработен от Мариана Тошева)