Финансиране от ЕС на мерки за подкрепа на бежанците от Украйна

Европейската комисия прие предложение за Кохезионно действие за бежанците в Европа (CARE), което ще позволи на страните и регионите от ЕС да предоставят спешна подкрепа на хора, бягащи от инвазията на Русия в Украйна.

Днешните предложения ще направят по-лесно и по-бързо мобилизирането на средства за сближаване, за да помогнат на хората, бягащи от войната в Украйна, както и за подкрепа на държавите-членки и регионите на фронта, които ги приветстват“, каза комисарят по сближаването и реформите Елиза Ферейра. Предложението носи допълнителна гъвкавост за финансиране на широк набор от мерки в подкрепа на бежанците, от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Фонда за европейска помощ за най-нуждаещите се.

CARE ще позволи бързо преразпределение на наличното финансиране в подкрепа на хората, бягащи от войната в Украйна, като въведе необходимата гъвкавост в правилата на политиката на сближаване 2014-2020. Инициативата следва подобен ход на Комисията след пандемията от коронавирус. След това европейската изпълнителна власт разхлаби правилата на политиката на сближаване на блока, структурна инвестиционна схема, представляваща около една трета от бюджета на ЕС, за да позволи неизразходваните пари от периода на финансиране 2014-2020 г. да бъдат повторно бюджетирани за справяне с непосредствените последици от пандемията. Предложението ще разшири допълнително обхвата на разхлабените правила за сближаване, за да позволи средства от предишния бюджет да бъдат използвани за подкрепа на украинските бежанци. Спешната подкрепа ще покрие основните нужди на хората, бягащи от Украйна, включително доставки на храна и вода, дрехи, както и инвестиции в образование, заетост, жилища, здравеопазване и услуги за грижи за деца.

Подкрепата за политиката на сближаване ще допълни подкрепата от Фонд Убежище, миграция и интеграция (ФУМИ) и други източници на финансиране.