Учебни ресурси – български език като чужд

Издания на учебните помагала по български език за бежанци, създадени да подпомогнат работата на учители, работещи с бежанци и хора, търсещи закрила. Първото издание на Каритас София от 2014 е допълнено през 2018 и преиздадено от БЧК с финансиране от ВКБООН.

Учебно помагалo по български език А1

Анекси: Арабски | Английски | Фарси | Френски

Тестове и работна тетрадка А1

Записи ниво А1

Учебно помагало по български език А2

Анекси: Арабски | Английски | Фарси

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК като чужд за начален етап на ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти за нивo А1 и нивo А2

Учебно помагало по български език като чужд за начален етап част 1

Учебно помагало по български език като чужд за начален етап част 2

Интерактивни образователни материали по български език

лектронните книги представят аудио и аудиовизуално съдържание и са практически насочени в помощ на ограмотяването по български език. Форматът е подходящ за използване от телефон, таблет или друго мобилно устройство. Книгите съдържат диалози и текстове, аудио записи, нови думи, граматика и упражнения, вградени интерактивни игри и работни листа, флаш карти, видео съдържание.

Обучителните материали са подходящи както за хора, които в момента изучават български език, така и за завършилите курсове и желаещи да усъвършенстват своето произношение.

Електронните книги са налинчни онлайн със свободен достъп