Бежанците и ваксинирането срещу COVID-19

Бежанците ще бъдат ваксинирани по реда и условията за българските граждани.  Те ще бъдат включени във фазите за ваксинация съгласно групата, към която принадлежат. Ваксинирането срещу COVID-19 e  препоръчително и ще се извършва от  общопрактикуващите лекари след изразено желание и информирано съгласие от страна на подлежащото лице.

Кампанията по ваксиниране в България ще протече в 5 фази:

Фаза 1: Медицински персонал

Фаза 2: Потребители и персонал на социални институции, педагогически  специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки

Фаза 3: Служители, участващи в поддържане на функционирането на  основни за обществения живот дейности

Фаза 4: Възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания

Фаза 5: Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот