ОПИТА НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ | Чехия: Финансиране на ремонти на жилища за лица, ползващи се с временна закрила

Министерството на регионалното развитие на Чешката република обяви покана за кандидатстване за субсидии по програмата „Украйна – разширяване на общественото настаняване“. Тези субсидии ще помогнат на общините и регионите да настанят хора, пристигащи в Чешката република след бягство от руската инвазия в Украйна.

Целта на поканата е да се подпомогне ремонт или малка реконструкция на общински и регионални сгради, които в момента не са годни за обитаване, но могат да се използват за средносрочно настаняване на бежанци. Министерството предвижда след напускането на тези ползватели ремонтираните жилища да останат във владение на областите и общините, за да бъдат преразпределени на местните граждани. Ще бъде определен минимален стандарт, за да се гарантира, че жилищата винаги ще бъдат поддържани на добро, годно за обитаване ниво.

Субсидиите могат да се използват за възстановяване на допустими разходи, направени в периода 24 февруари – 30 ноември 2022 г. Те не могат да се използват за финансиране на закупуването на мобилни или сглобяеми къщи за настаняване на бежанци, нито за ремонт или реконструкция на сгради, които не са собственост на общини или региони.

Допустимите кандидати включват: Общини и общински организации, региони и регионални организации, столицата Прага, общински райони и общински районни организации на столицата Прага.

Финансиране: Кандидатите могат да получат до 120 000 чешки крони на човек за апартамент и до 40 000 чешки крони за място в общинско или регионално общежитие. Най-много 20 % от субсидията може да се използва за обзавеждане на апартаменти. Всеки кандидат, който отговаря на условията, може да подаде толкова заявления, колкото желае.

Общият размер на отпуснатите средства за тази покана е 900 000 000 CZK (приблизително 36 000 000 EUR).

Крайният срок за подаване на кандидатури е 31 май 2022 г. Допълнителна информация можете да намерите тук.

Подробности:

Дати на публикуване: 20 април 2022 г. – 31 май 2022 г.

Местоположение: В цялата страна

Географски район: Чешка република

Източник: Министерство на регионалното развитие на Чешката република

Информация: Европейски сайт за интеграция тук. European site on integration here.