Кръгла маса на тема: „Децата бежанци и мигранти – представата на обществото за тях“

Българският Червен Кръст и Държавна агенция за закрила на детето организират Кръгла маса на тема: „Децата бежанци и мигранти – представата на обществото за тях“. Целта е да се провокира активен диалог сред всички заинтересовани страни …

Read more