Програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията”  на Фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”

Програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията”  на Фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България.

Проектните предложения могат да са свързани с прилагането на съществуващи и утвърдени инструменти или генериране на нови практики и идеи в образованието. Всички кандидатури трябва да имат заложени ясни индикатори за успех, с които да се проследят резултатите от проекта. Търсим решения и идеи, които имат потенциала да се приложат успешно от училищната общност в страната и да се разпространят широко в системата на образованието. Програмата се реализира от Фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”

Програмата цели да обхване ученици между 1. и 12. клас от държавни и общински училища в България и да отговори на  техните образователни нужди и засилени от пандемията от Ковид-19:

Сред приоритетите на проектните предложения са проекти насочени към преодоляване на езиковата бариера за ученици ученици с български език като втори, чието ниво е пречка за усвояването на нови знания и участието в учебния процес.

Повече информация на официалния сайт на Фондация ,,Заедно в час”.