Инструмент на ЕС за профилиране на уменията на украински език: помага на хората, бягащи от войната в Украйна да покажат своите умения

Европейската комисия очертава действията, които се предприемат в подкрепа на държавите членки за посрещане на нуждите на хората, бягащи от войната в Украйна. Като част от тях се публикува украинска версия на инструмента на ЕС за профилиране на уменията на граждани на трети страни.

Новата езикова версия ще улесни разселените лица от Украйна да изложат своите умения и да се свържат с работни места и други възможности, които отговарят на тези умения. По-доброто разбиране на уменията, които хората носят, и на нуждите, които имат, може също така да помогне на държавите от ЕС и на организациите, оказващи помощ на хората, да адаптират своите услуги.

Заедно с други инициативи, които могат да помогнат за по-лесното разбиране и признаване на украинските квалификации в ЕС, ние работим за подпомагане на хората да покажат своите умения като част от тяхната интеграция на пазара на труда и в обществото като цяло.

Повече информация за това как се използва инструментът можете да намерите тук.