Възможност за финансиране в рамките на Европейският корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност предоставя безвъзмездни средства за дейности, извършвани от доброволчески екипи, със специален акцент върху тематичните приоритети, определени всяка година на равнище ЕС. За 2018 г. заявленията за финансиране по настоящото действие се очаква да адресират приоритети, които също включват интеграция на граждани на трети страни (включително търсещи убежище и бежанци).

Краен срок за кандидатстване: 19 септември 2019

ПОВЕЧЕ ИФОРМАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ